Kjøper du katt fra SivCat's så får du med:

 • Kjøpekontrakt - standard kontrakt fra mitt forbund NRR
 • Stamtavle - der katten er registrert i Norske NRR (Fifé)
 • Helseattest (ikke eldre enn 14 dager), chip og 2 vaksiner (grunnvaksine), den får også en ormekur før den reiser.
  • Vaksine #1 gies ved 8 - 9 uker alder
  • Vaksine #2 gies ved 12 - 13 ukers alder - sammen med Chip og Helseattest - samt ormekur.
  • Om katten skal ha Rabies og pass så må dette planlegges i tillegg
 • En liten sekk/bag med leker, teppe som lukter av mor og kullet, litt mat som den er vandt med
  • Lite hefte med informasjon om fødsel og oppvekst, samt tips og triks fra meg
 • Råd, støtte og hjelp så lenge katten lever

En katt fra meg:

 • Forlater ikke mor før den er 13 eller 14 uker gammel (da er alle vaksiner og ormekur gitt)
 • Er forsikret hos Agria - individuelt og kullforsikring (skjulte skader ved fødsel som varer i 5 år)
  • Den individuelle forsikringen kan du overføre til deg fra dag en til Agria eller annet forsikringsselskap
 • Har vokst opp i et hus med andre katter, samt besøkende (både voksne og barn) - blir sosialiserte fra dag 1.
 • Har DNA testede foreldre, så langt det har latt seg gjøre. Det er ingen krav til DNA testing for sykdom på Kurilean Bobtail, men jeg DNA tester alle mine uansett, og de skal ikke ha noen anmerkninger om de benyttes i avl.

Garantier? Helse?

 • En katt er et levende vesen. Selv om man har DNA testet kattene og gjennomført helsesjekk så er det ingen garanti at noe kan oppstå helsemessig med katten i nær eller fjern fremtid. Jeg forventer at ny eier forsikrer katten for helse og liv (samme som jeg forsikrer dem med). Forsikringsselskap er opp til ny eier.
 • Helsesjekk, tannsjekk og vaksine er obligatorisk hvert år! Ny eier må følge opp dette.
 • Kurilean Bobtail har som nevnt ingen kjente sykdommer som vi må teste for. Men de kan selvsagt fremdeles få sykdommer og noen utfordringer med tenner/helse. De mest kjente:
  • Tannkjøtt betennelse og tannstein - årlig tannsjekk anbefales og gjerne tannpuss hver uke
  • TR (FORL) - Tannsykdom - her må tenner trekkes, dette er dyrt. I dag er det kun Agria som forsikrer for en del av dette.
  • Nyresykdom kan forekomme, selv om tester sier de er bra. Her er det viktig at pus får godt med friskt og rent vann og kvalitetsfor. Dette for å forhindre nyresykdom skal utvikle seg.
  • Viruser og bakterier: Feline-Corona er et kjent virus. 80 - 90% av alle katter får dette. En håndfull kan utvikle sykdommen FIP (ca 2 - 5% av de med Feline-Corona).
  • FIP kommer i to former: Tørr og Våt. Begge kan i dag behandles via en ikke godkjent metode. Siden ingen godkjent behandling foreligger i dag, så er en behandling er på eget ansvar og koster mye. Forsikring dekker ikke. Behandles ikke FIP så er det 100% dødlig utgang. Våt FIP går veldig fort. Tørr FIP kan også vise neurologiske symptomer.
 • Har du ikke mulighet til å betale for forsikring, en egenandel eller det det koster å ha katt, så anbefaler jeg IKKE å kjøpe katt, hverken rasekatt eller huskatt. Huskatt er utsatt for de samme sykdommer som nevnt ovenfor. En katt burde ha rett til å gå gjennom livet med en viss garanti for at ny eier tar ansvar for helse. 

 

Hva forventer jeg av kjøper?

Jeg er glad i alle kattene som kommer fra meg, uansett! Så jeg har noen forventninger av ny kjøper:

 • At den forholder seg til kontrakten som vi signerer.
 • Hvis katten må omplasseres så skal jeg informeres.
  • Jeg skal ha førsteretten til å kunne ta katten tilbake.
  • Blir vi enige om omplassering annet sted, så vil jeg ha ny kontrakt med ny eier.
 • Blir katten syk, så vil jeg vite det umiddelbart. 
 • Jeg vil ha informasjon om når katten kastreres, hvis den ikke var det ved levering.
 • At du tegner en helseforsikring på katten din (livsforsikring er ikke et krav, men anbefaling).
 • Jeg kjøper katten tilbake i det første halve året til redusert pris, skulle ny eier ombestemme seg.